Skip to main content

Atmosfera se încălzește, iar clima se schimbă tot mai mult de la un an la altul. Din cele opt milioane de specii de plante și animale de pe planetă, riscăm să pierdem un milion. Pădurile și oceanele sunt tot mai poluate și devastate.

Liderii în cercetare climatologică au avertizat încă din 2018 că dacă nu facem rapid tranziția către neutralizarea emisiilor de gaze de seră, în scurt timp va apărea o creștere exponențială pentru migrarea în masă, incendii sălbatice și stres termic mortal ce va provoca pierderi de trilioane de Euro și milioane de vieți. Vor fi schimbări ireversibile ce nu vor putea fi tratate pentru secole.

Pentru a realiza tranziția către “zero emmisions” trebuie să ne oprim din arderea combustibilului fosil cât de mult este fezabil din punct de vedere tehnologic. Printre altele, va trebui să regândim vehiculele și transportul, să refacem standardele de eficiență energetică pentru clădiri, să schimbăm modul în care fabricăm oțelul și betonul.

Ca răspuns la toate aceste provocări, Comisia Europeană a inițiat Pactul ecologic european (European Green Deal), ce reprezintă noua strategie de dezvoltare a Europei, ce are drept scop transformarea UE într-o  societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor.Pactul urmărește, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor legate de mediu și a impacturilor aferente.

Principalele obiective ale Pactului ecologic sunt:

1.  Furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri abordabile;

2. Mobilizarea industriei către o economie curată și circulară;

3. Construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient din punct de vedere energetic și din punct de vedere al utilizării resurselor;

4. Conservarea și refacerea ecosistemelor și biodiversității;

5. Accelerarea tranziției către o mobilitate durabilă și inteligentă;

6. Conceperea unui sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic;

7. Reducerea poluării la zero pentru un mediu care sa nu conțină substanțe toxice.

Obiectivele ambițioase în materie de mediu ale Pactului nu vor putea fi realizate prin eforturile izolate ale Europei. Întrucât va aduce schimbări substanțiale, participarea activă a cetățenilor și încrederea acestora în tranziție sunt de o importanță capitală.

Este timpul sa acționăm împreună, cetățenii sunt și trebuie sa rămână o forță motrice a tranziției.

Efortul fiecăruia dintre noi va conduce către o societate echitabilă și prosperă, care va răspunde provocărilor pe care le reprezintă schimbările climatice și degradarea mediului, îmbunătățind calitatea vieții generațiilor de azi și de mâine.

VEGO a aderat la Pactul Ecologic European prin activități de cercetare pentru dezvoltarea durabilă. Suntem implicați în două consorții internaționale formate din Universități, instituții de cercetare și societăți din 8 țări Europene. Cele două consorții urmăresc efectuarea de activități de cercetare pentru:

– dezvoltarea urbană eficientă;

– dezvoltarea de tehnologii și tehnici de construcție eficiente pentru creșterea accesibilității către Clădiri neutre energetic (Zero Energy Building – ZEB) și Clădiri pozitive energetic ( Positive Energy  Building).

– dezvoltarea de mijloace pentru transferul de energie între clădiri în interiorul unui district, inclusiv prin mașini electrice;

– dezvoltarea de sisteme si aplicații informatice care să monitorizeze indicatorii de consum energetic urban la nivel de

district sau oraș și să permită luarea celor mai bune decizii (inclusiv prin inteligența artificială) pentru eficientizarea folosirii energiei electrice.

Tu cum contribui la protejarea mediului înconjurător?

Dacă nu ai încă un răspuns, e simplu: Plantează un copac

0213150397
Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6H, et. 9
061344, Sector 6, Bucuresti, Romania
2020 © VEGO