Servicii Arhitectura

Arhitectura creeaza arta si frumusete, dar pana acolo implica stiinta si inginerie, valori si convingeri, prietenie si munca in echipa.

Serviciile de arhitectura oferite de VEGO cuprind activitati incepand cu stabilirea unor obiective generale de dezvoltare, o scurta descriere a cerintelor/dorintelor/nevoilor, convenite impreuna cu fiecare client pana la studii de fezabilitate si evaluare, concept design, dezvoltare design, continuand cu achizitii de constructii, inspectie si evaluare post-ocupare.

VEGO dezvolta proiecte arhitecturale precise si detaliate, care cuprind planuri, sectiuni, imagini 3D, forme, structuri generale, fatade, aspectul general, finisaje si materiale de constructii acoperind intreg spectrul de specialitati necesare proiectarii in sistem independent a constructiilor de complexitate ridicata, pentru toate fazele de proiectare

Faze de proiectare
Consultanta la stabilirea temei de proiectare
Concept
Anteproiect/ Anteproiect de Detaliu
Obtinerea de Autorizatii si Avize
Releveu
Studiu de fezabilitate (S.F.)
Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.)
Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Demolare (D.T.A.D.)
Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire (D.T.A.C.)
Documentatie Tehnica de Organizare a Executiei lucrarilor (D.T.O.E.)
Proiect Tehnic (P.Th.)
Detalii de Executie (D.E.)
Urmarire de santier si asistenta in implementare
Documentatie Post Executie (As-Built)
Studii
Studii de arhitectura (studii de volumetrie, suprafete construibile, trasee functionale)
Analiza tehnico-economica si de fezabilitate financiara
Studii de teren (topografic, geotehnic, georadar, hidro-geologic)
Audit energetic
Servicii topo-cadastrale (dar s-ar putea sa fie incluse la departamentul de urbanism)
Expertize de teren si constructii
Studii istorice in vederea obtinerii avizului M.C.C.
Expertiza si studii privind securitatea la incendiu
Serviciile specifice:
 • Consultanta privind analiza comparativa a diverselor terenuri, anterior achizitiei pentru identificarea celui mai viabil pentru valorificarea investitiei
 • Analizarea amplasamentului si a suprafetei construibile, raportarea la infrastructura zonala si oraseneasca, timpii de acces etc.
 • Elaborarea temei de proiectare bazata pe incadrarea cerintelor tehnice si economice ale beneficiarului si transformarea acestora in directii clare, stabilite in conformitate cu contextul reprezentat de atributele si constrangerile tehnice si legislative ale obiectivului de investitie
 • Strangerea de informatii privind configuratia structurala si functionala a constructiei, prin masuratori precise, generale si de detaliu, concretizate in: planuri de nivel cu indicarea sistemului constructiv, sectiuni specifice generale si locale,elevatiile fatadelor cu cote de inaltime, masuratori detaliate de ormanente si decoratii
 • Propunerea solutiilor de ansamblu, coordonate cu solutiile urbanistice si incadrarea in prevederile legislatiei in vigoare, accese si trasee functionale, raportate la mijloacele financiare ale beneficiarului
 • Simulari de volumetrie si alte elemente privind caracteristicile generale ale obiectivului
 • Expunerea in concept a unei solutii viabile ca raspuns la cererea formulata prin tema de proiectare, analizata din toate punctele de vedere si in conformitate generala cu normativele in vigoare
 • Planuri de concept continand zonificarea functionala, circulatiile generale, accesele si configuratia structurala a cladirii, sectiuni evidentiind inaltimile si configuratia pe verticala, fatade cu indicarea materialelor si simulari 3D, imagini randate, etc.
 • Elaborare Studiu de Fezabilitate/DALI conform cu legislatia in vigoare si continand toate piesele scrise si desenate cerute prin aceasta incluzand planse desenate, memorii tehnice, deviz estimativ si documentatie tehnico-economica
 • Elaborarea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism
 • Elaborarea Documentatiei Tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – D.T.A.C, conform cu continutul cadru cerut de legislatia in vigoare, impreuna cu referatele de verificare
 • Elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare – D.T.A.D
 • Elaborarea documentatiei tehnice de organizare a executiei lucrarilor – D.T.O.E
 • Elaborarea documentatiilor specifice pentru obtinerea acordurilor si avizelor, bazate pe proiectul in faza DTAC si cerute prin Certificatul de Urbanism
 • Elaborarea de studii de amplasament si studii istorice pentru cladirile care fac obiectul proiectelor de restaurare/interventie/refunctionalizare si care sunt inscrise pe lista monumentelor sau se afla in zona de protectie a acestora
 • Expertiza si conformarea constructiei din punct de vedere al securitatii la incendiu, verificata cu un expert atestat MLPTL, elaborarea Scenariului de Securitate la Incendiu si a documentatiei necesare pentru obtinerea avizelor ISU
  Elaborarea Proiectului Tehnic (PTh) de arhitectura si coordonarea tuturor specialitatilor, impreuna cu livrarea de liste de cantitati si caiete de sarcini
 • Elaborarea Detaliilor de Executie cu propunerea solutiilor de materiale si sisteme – coordonarea si includerea in detaliile finale a solutiilor propuse de executanti si furnizorilor. Coordonarea acestora cu proiectul general
 • Elaborarea proiectelor de detaliu pentru zone specifice – stereotomii, placari, scafe si elemente decorative
 • Asistenta tehnica si consultanta in ceea ce priveste alegerea materialelor si sistemelor propuse de catre executant, asigurarea faptului ca acestea respecta normele impuse prin caietele de sarcini si de legislatia in vigoare
 • Urmarirea de santier pentru verificarea respectarii prevederilor autorizatiei de construire si a calitatii executiei lucrarilor
 • Elaborarea de dispozitii de santier pentru remedierea defectelor de executie sau a schimbarilor de solutie impuse de furnizor, executant sau beneficiar
 • Asigurarea verificarii proiectului in toate fazele de proiectare prevazute prin lege de catre verificatori si experti atestati
 • Participare la verificarea si atestarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmarire de santier, pana la receptia cladirii
 • Integrarea in proiectul initial a modificarilor aparute in santier pe parcursul executiei, pentru obtinerea documentatiei de tip As-Built