Skip to main content

PREZENTAREA CONTEXTULUI:

Denumire proiect: Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficienței reglementărilor tehnice în domeniul construcțiilor
Beneficiar proiect: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)
Finanțator: Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Cod proiect: SIPOCA 731

Obiect contract: Contract nr. 247/2021 – Lot 2 – Servicii de expertiză pentru elaborarea unor reglementări tehnice (1 ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM și 1 reglementare tehnică privind utilizarea instrumentelor de proiectare și gestionare a datelor digitale aferente construcțiilor) și pentru asigurarea procesului de informare și diseminare.
Beneficiar contract: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)
Prestator: Vego Concept Engineering S.R.L.

SCOP:

Prezentul formular face obiectul anchetei publice privind reglementările tehnice elaborate în baza contractului anterior menționat, după cum urmează:

1. RTC 8 – Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM
2. RTC 9 – Ghid privind utilizarea instrumentelor BIM în generarea și gestionarea datelor digitale aferente construcțiilor

Note:
– Documentele ce fac obiectul Anchetei Publice sunt în faza „Redactare I”, primind aviz favorabil cu observații din partea Comitetului Tehnic de Specialitate (C.T.S. BIM – Modelarea informatică a clădirilor) constituit la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).
– Observațiile primite în Ancheta publică vor fi incluse în Redactarea a II-a, urmând ca aprobarea reglementărilor tehnice (Redactarea a III-a finală) să se facă după avizarea fără observații în cadrul Comitetului Tehnic de Coordonare Generală (C.T.C.G) și obținerea avizului „Bun de tipar“.

Prin completarea prezentului chestionar transmiteți către echipa de elaborare observațiile dumneavoastră. Răspunsurile primite vor fi analizate și vor contribui la redactările ulterioare ale documentelor.

Pentru a putea completa chestionarul este nevoie de acordul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Nota de informare privind acordul cu privire la prelucrarea datelor personale poate fi găsit la următoarea adresă: https://vego.holdings/download/gdpr.pdf

Vă rugăm să completați chestionarul doar după ce ați parcurs complet conținutul ambelor documente.

În cazul în care doriți să supuneți atenției echipei de redactare a reglementărilor observațiile dumneavoastră într-o altă formă decât chestionarul completat, vă punem la dispoziție adresa de e-mail: BIM.MDLPA731@vego.holdings.

TERMENUL DE TRANSMITERE AL RĂSPUNSURILOR LA CHESTIONARE/TRANSMITERE PE E-MAIL A OBSERVAȚIILOR ESTE 30.01.2023.

0213150397
Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6H, et. 9
061344, Sector 6, Bucuresti, Romania
2020 © VEGO