Servicii Urbanism

Prin planificarea urbana, VEGO urmareste intotdeauna ca resursele mediului sa fie gestionate cu atentie, tocmai pentru a corespunde cu nevoile si asteptarile oamenilor.

Serviciile de urbanism oferite de VEGO se concentreaza asupra functiilor economice, a impactului social al mediului urban, dar si asupra amplasarii diferitelor activitati in cadrul acestuia.

Serviciile oferite de VEGO includ:

Analize premergatoare fazelor de proiectre in vederea stabilirii posibilitatilor de construire si volorificarii optime a potentialului terenului
Concept pentru documentatii de urbanism
Master Planuri
Strategii de dezvoltare
Piese scrise si piese desenate pentru documentatii urbanistice

Documentatii compete de urbanism
Plan Urbanistic de Detaliu
Plan Urbanistic Zonal
Plan Urbanistic General
Plan Mobilitate Urbana
Studii aferente documentatiilor urbanistice
 • Studii de fundamentare
  Studii de oportunitate
  Studii de impact
  Studii peisagistice
  Studii istorico-arheologice
  Sudii de mediu si Raport de mediu
  Studii de decontaminare
  Studii solicitate de Apele Romane in vederea obtinerii avizului pentru documentatii de urbanism
  Studii solicitate de Autoritatea Aeronautica in vederea obtinerii avizului pentru documentatii de urbanism si Studii de obstacolare
Alte studii aferente documentatiilor urbanistice
Studii geotehnice
Studii hidrologice
Studii de inundabilitate si alunecari de teren
Studii pedologice
Masuratori si studii topografice
Studii socio-demografice
Studii economice si analiza fortei de munca
Studii de circulatii
Studii de trafic
Studii utilitati – Studii coordonare retele tehnico-edilitare
Studiu dotari si obiective de utilitate publica
Studii de insorire
Analiza evolutiei si problemelor locuirii
Analiza evolutiei spatiilor verzi
Analiza regimului juridic al terenurilor
Analiza relatiilor dintre localitati